Click to listen highlighted text!

Zakup biletów do kina

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.6.13.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe. termin otwarcia ofert 13.12.2022, zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od...

Świadczenie usług szkolenia zawodowego wraz z egzaminem certyfikującym VCC,IEES lub równoważnym dla uczestników realizujących IPZS w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.5.4.2021streszczenie: Konkurs ofert,termin otwarcia ofert 11.10.2022r,informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”-Pakiet 5

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.9.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 18.07.2022r., informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”-Pakiet 4

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.8.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 30.06.2022r, informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia...

Świadczenie usług szkolenia zawodowego wraz z egzaminem certyfikującym VCC,IEES lub równoważnym dla uczestników realizujących IPZS w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.5.3.2022streszczenie:Konkurs ofert, termin składania ofert 28.06.2022r. informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Dostawa odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej – Pakiet 6 dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.7.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 07.06.2022, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od...

Organizacja jednodniowej wycieczki o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu w ramach reintegracji społecznej- Część 2 w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publiczne sygnatura: CIS.261.5.2.2022 streszczenie: Konkurs ofert, termin składania ofert 30.05.2022r.informacja o kwocie na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty źródło: Dyrektor CIS typ: Zamówienia publiczne...

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” Pakiet 3

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.5.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 30.03.2022źródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2022.03.18ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie (4,80 MB) ogłoszenie...

Dostawa odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej – Pakiet 5 dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Postępowanie poniżej 130 000 złsygnatura: CIS.261.7.4.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 04.03.2022r.źródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2022-02-16ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie (4,08 kB)...

Dostawa odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej – Pakiet 4 dla uczestników w związku z realizacją projektu pn.S.O.S dla dzielnicy Bobrek zktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Postępowanie poniżej 130 000 złsygnatura: CIS.261.7.3.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 04.03.2022r.źródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2022-02-16ZAŁĄCZNIKI:ogłoszenie (4,16...

Dostawa materiałów na cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Postępowanie poniżej 130 000 złsygnatura: CIS.261.7.2.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 03.03.2022r.źródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2022-02-16ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie (3,60 kB)...

Zakup biletów do kina 2021-12-01

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.15.2021streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 08.12.2021, zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od...

Zakup biletów do kina 2021-11-09

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.14.2021streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 15.11.2021r unieważnienie postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2021-11-09ZAŁĄCZNIKI: druki do...

Zakup biletów do kina 2021-09-09

kategorie: Zamówienia publiczne sygnatura: CIS.261.7.12.2021 streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 20.09.2021r. Zawiadomienie o odstąpieniu od rozstrzygnięcia postępowania źródło: Dyrektor CIS typ: Zamówienia publiczne status: Aktywny data...

Dostawa pieczywa 2021-06-23

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.8.2021streszczenie: zapytanie ofertowe,termin składania ofert 23.06.2021r., informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyźródło: Dyrektor CIStyp:...

Zakup biletów do kina 2021-06-02

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.6.2021streszczenie: Zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 14.06.2021r. Unieważnienie postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od 2021-06-02ZAŁĄCZNIKI: druki do...

Zakup biletów do kina 2020-01-29

kategorie: Zamówienia publiczne sygnatura: CIS.261.7.1.2020 streszczenie: zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 06.02.2020r. godzina 10:00. Unieważnienie postępowania źródło: Dyrektor CIS typ: Zamówienia publiczne status: Aktywny data obowiązywania: od...

Click to listen highlighted text!