Click to listen highlighted text!

Załatwianie Spraw

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do CIS w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski podlegająć obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Inspektora ds. finansowo-administracyjnych.
  3. Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpwiedzi w terminie ustawowym.
podmiot udostępniający informację: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Dyrektor CIS
autor ostatniej zmiany: admin6000
data wytworzenia informacji: 2015-07-01
data i godzina wprowadzenia informacji: 2015-07-01 14:02:01
data i godzina ostatniej publikacji: 2015-07-01 14:02:06
Click to listen highlighted text!