Click to listen highlighted text!

Podstawa prawna funkcjonowania

Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2023

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2022 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2022

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2022 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2021

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2021 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2020
kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2020 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki. źródło: Dyrektor CIS typ: Dokumenty założycielskie status: Aktywny
Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2019

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2019 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

Bilans Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu za rok 2018

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2018 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

NIP

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokument potwierdzający nadanie przez Urząd Skarbowy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

STATUS

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie:Dokumenty potwierdzające nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z wymogami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. o przyznaniu statusu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10 dla Gminy Bytom na okres 5 lat od dnia 01.07.2014r. oraz Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. o przedłużeniu statusu Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10 dla Gminy Bytom na okres 5 lat od dnia 02 lipca 2019 r.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

REGON

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie:Dokument potwierdzający przez Urząd Statystyczny w Katowicach otrzymanie numeru identyfikacyjnego REGON przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

STATUT

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie:Dokumenty potwierdzające nadanie statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z wymogami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Uchwała Nr XXVIII/387/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (nieobowiązująca) oraz Uchwała Nr LX/803/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (obowiązująca).
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

Click to listen highlighted text!