Click to listen highlighted text!

NIP

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokument potwierdzający nadanie przez Urząd Skarbowy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu źródło: Dyrektor CIS typ: Dokumenty założycielskie status: Aktywny...
Click to listen highlighted text!