Click to listen highlighted text!

NIP

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokument potwierdzający nadanie przez Urząd Skarbowy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu źródło: Dyrektor CIS typ: Dokumenty założycielskie status: Aktywny...

REGON

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokument potwierdzający przez Urząd Statystyczny w Katowicach otrzymanie numeru identyfikacyjnego REGON przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu źródło: Dyrektor CIS typ: Dokumenty założycielskie status:...

STATUT

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokumenty potwierdzające nadanie statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z wymogami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Uchwała Nr XXVIII/387/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w...
Click to listen highlighted text!