Click to listen highlighted text!
 

kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2019 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny

podmiot udostępniający informację: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Główny księgowy
autor ostatniej zmiany: admin6000
data wytworzenia informacji: 2020-04-24
data i godzina wprowadzenia informacji: 2020-04-24 10:30:17
data i godzina ostatniej zmiany: 2020-04-24 10:34:23
data i godzina ostatniej publikacji: 2020-04-24 10:34:34
Click to listen highlighted text!