Click to listen highlighted text!
kategorie:
Podstawa prawna funkcjonowania
streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2018 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania, itp.), rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
źródło: Dyrektor CIS
typ: Dokumenty założycielskie
status: Aktywny
podmiot udostępniający informację: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Główny księgowy
autor ostatniej zmiany: admin6000
data wytworzenia informacji: 2019-05-10
data i godzina wprowadzenia informacji: 2019-05-10 12:17:38
data i godzina ostatniej zmiany: 2019-05-10 12:32:20
data i godzina ostatniej publikacji: 2019-05-10 12:32:28

Historia publikacji:

admin6000 (brak przypisanej osoby), 2019-05-10 12:23:43
Click to listen highlighted text!