Click to listen highlighted text!

Zakup żywności-Pakiet ID (2021-12-21)

  kategorie: Podstawa prawna funkcjonowania streszczenie: Dokumenty przedstawiają informacje finansowe jednostki za 2019 rok, między innymi: stan aktywów i pasywów, informacje dodatkowe do sprawozdania rocznego (w tym obejmujące omówienie przyjętych zasad...

Dostawa artykułów spożywczych – pakiet I (2020-11-27)

kategorie: Zamówienia publiczne sygnatura: CIS.261.6.4.2020 streszczenie: Przetarg nieograniczony.Termin składania ofert 8.12.2020r. Wyjaśnienie do SIWZ. Zmiana terminu składania ofert na 10.12.2020r. godzina 12:00. Informacja z otwarcia ofert. Załącznik dot. grupy...
Click to listen highlighted text!