Click to listen highlighted text!

Zakup biletów do kina

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.6.13.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe. termin otwarcia ofert 13.12.2022, zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od...

Dostawa artykułów spożywczych

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.6.4.2022streszczenie: Tryb podstawowy,termin otwarcia ofert 18.11.2022r, informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia,informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyźródło:...

Świadczenie usług szkolenia zawodowego wraz z egzaminem certyfikującym VCC,IEES lub równoważnym dla uczestników realizujących IPZS w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.5.4.2021streszczenie: Konkurs ofert,termin otwarcia ofert 11.10.2022r,informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”-Pakiet 5

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.9.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 18.07.2022r., informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Click to listen highlighted text!