Click to listen highlighted text!

Załatwianie Spraw

CIS w Bytomiu przystąpił do otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pn. ”Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej. W 2015 r. – działania przygotowujące grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2016 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. Działania obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową. Projekt opracowany przez gminę Bytom został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

podmiot udostępniający informację: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Dyrektor CIS
autor ostatniej zmiany: admin6000
data wytworzenia informacji: 2015-07-01
data i godzina wprowadzenia informacji: 2015-07-01 13:30:11
data i godzina ostatniej publikacji: 2015-07-01 13:30:26

 

Click to listen highlighted text!