Click to listen highlighted text!

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”-Pakiet 5

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.9.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 18.07.2022r., informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna”-Pakiet 4

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.8.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 30.06.2022r, informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia...

Świadczenie usług szkolenia zawodowego wraz z egzaminem certyfikującym VCC,IEES lub równoważnym dla uczestników realizujących IPZS w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.5.3.2022streszczenie:Konkurs ofert, termin składania ofert 28.06.2022r. informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu...

Dostawa odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej – Pakiet 6 dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publicznesygnatura: CIS.261.7.7.2022streszczenie: Zapytanie ofertowe, termin składania ofert 07.06.2022, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyźródło: Dyrektor CIStyp: Zamówienia publicznestatus: Aktywnydata obowiązywania: od...

Organizacja jednodniowej wycieczki o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu w ramach reintegracji społecznej- Część 2 w związku z realizacją projektu pn. S.O.S dla dzielnicy Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna.

kategorie: Zamówienia publiczne sygnatura: CIS.261.5.2.2022 streszczenie: Konkurs ofert, termin składania ofert 30.05.2022r.informacja o kwocie na realizację zamówienia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty źródło: Dyrektor CIS typ: Zamówienia publiczne...
Click to listen highlighted text!